Célkitűzések

Az egyesület célja elsősorban a lovassport népszerűsítése minél szélesebb körben és a fiatalság sportolási lehetőségeinek támogatása. A társadalmi együttélés szabályainak tiszteletben tartása, a természet és az állatok szeretetére és védelmére való nevelés, szélesebb rétegek aktivizálása az egészséges életmód kialakításához.

Tevékenység

Lovas sportrendezvények (Gyermek ügyességi lovasverseny) szervezése és lebonyolításának elősegítése. Biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a lovaglással és lótartással összefüggő szakismeretek gyarapítását. Anyagi lehetőségeinek keretei között hagyományos lovastanyát tart fenn. Továbbá tevékenységével kapcsolatos rendezvények, fesztiválok, versenyek, konferenciák szervezése és lebonyolítása, illetve tevékenységei eredményeinek összegyűjtése és terjesztése

Az Egyesület közhasznú tevékenysége

Az Egyesület az alaptevékenységét a jelen alapszabály 2.1./ pontjában meghatározott céljával összefüggésben és összhangban a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 15. pontja alapján előadó-sport, ifjúsági ügyek, mint önkormányzati közfeladatot valamint sportról szóló 2004. évi I. törvény 49.§c) pontja alapján elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtését, mint állami közfeladatot lát el a közhasznúsági tevékenység keretében. /2011. évi CLXXV. törvény 34.§ (1) bek. a.) pont/

Tagság

Az Egyesület rendes tagja lehet, az a 18. (azaz tizennyolcadik) életévét betöltött, cselekvőképes, és büntetlen előéletű magyar és nem magyar állampolgárságú személy, aki

ð két alapító tag ajánlásával rendelkezik;

ð belépési kérelmében önként elfogadja az Egyesület Alapszabályát;

ð támogatja az Egyesület tevékenységét, és abban aktívan részt vesz;

ð fizeti a Közgyűlés által meghatározott tagdíjat.

Az Egyesület ifjúsági tagja lehet, az a 18. (azaz tizennyolcadik) életévét be nem töltött, cselekvőképes, és büntetlen előéletű magyar és nem magyar állampolgárságú személy, aki

ð két alapító tag ajánlásával rendelkezik;

ð a szülő (gyám) írásbeli beleegyezésével rendelkezik;

ð belépési kérelmében önként elfogadja az Egyesület Alapszabályát;

ð támogatja az Egyesület tevékenységét, és abban aktívan részt vesz;

ð fizeti a Közgyűlés által meghatározott tagdíjat.

Az Egyesület pártoló tagja lehet, az a 18. (azaz tizennyolcadik) életévét betöltött, cselekvőképes, és büntetlen előéletű magyar és nem magyar állampolgárságú személy, jogi személy, aki

ð adományaival, illetve szakmai, erkölcsi, elvi támogatásával segíti az egyesület munkáját;

ð belépési kérelmében;

ð az Egyesületben, mint rendes tag nem vesz részt;

ð a Közgyűlés által meghatározott tagdíjat nem fizet.

Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet, az a 18. (azaz tizennyolcadik) életévét betöltött, cselekvőképes, és büntetlen előéletű magyar és nem magyar állampolgárságú személy, jogi személy, aki

ð az Egyesület rendes, vagy pártoló, vagy volt rendes tagja vagy volt pártoló tagja;

ð öt rendes tag ajánlásával rendelkezik;

ð  az Egyesület működése során kiemelkedő szakmai, erkölcsi, elvi támogatásával segítette az egyesület munkáját;

ð önként elfogadja az Egyesület Alapszabályát;

ð az Egyesületben, mint rendes tag nem vesz részt;

ð a Közgyűlés által meghatározott tagdíjat nem fizet.

 

Tagdíj mértéke: 5.000 Ft/ év (azaz ötezer forint évente)